Arbeidskansen

Arbeidskansen groepeert een aantal projecten die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door het opleiden tot en het zoeken/aanbieden van aangepast werk.

Arbeidskansen

Diensten
job- en taalcoaching
Aanbod

Onze projecten bestaan o.a. uit opleidingscentra (GOB Arbeidskansen), reguliere- en (Ergon Arbeidskansen), sociale werkplaatsen (Labor Arbeidskansen), lokale diensteneconomie (Trabajo Arbeidskansen) en een dienstencheques onderneming (Opgeruimd Arbeidskansen). Daarnaast is er een arbeidszorgproject voor mensen die niet meer of nog niet kunnen werken in een beschermde of reguliere werkplek. Hiermee willen we het hele spectrum bereiken van mensen die niet meer kunnen ingeschakeld worden op een activerende werkvloer tot mensen die perfect kunnen functioneren op een reguliere werkplek.