Arktos vzw

Logo Arktos

Arktos is partner in jongerenprojecten, van overheden en organisaties, maar vooral partner van kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar die zoeken naar antwoorden op specifieke problemen in verschillende levensdomeinen (onderwijs, arbeid, vrije tijd, welzijn en woonomgeving). Dat doen we door vorming aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, door ondersteuning aan iedereen die met kinderen en jongeren werkt én door het uitzenden van een positief signaal naar de samenleving.

Arktos gelooft in de kwaliteiten van elk kind en van élke jongere, maar ook in een wereld die uitsluiting uitsluit. Meer concreet zijn we actief in diverse tenderprojecten, projecten i.s.m. OCMW’s, Time-Outprojecten, diverse projecten in de sector Alternerend Leren en Werken, buurtgerichte projecten in tal van gemeenten en steden, weerbaarheidstrainingen in onderwijs en bijzondere jeugdzorg, enz.

Arktos ligt voor elk kind en elke jongere om de hoek. In vijf vormingscentra in Vlaanderen wordt onze missie dagelijks in woord en daad omgezet, ondersteund door een coördinatiedienst in Leuven.

Arktos vzw

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties:
  Arktos stelt zichzelf drie opdrachten: vorming aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (6 -25 jaar), ondersteuning aan hen die werken met kinderen en jongeren en een signaalopdracht. We werken op de verschillende levensdomeinen van de kinderen en jongeren (arbeid, onderwijs, vrije tijd/ woonomgeving, welzijn). Jaarlijks wordt beslist welke specifieke vormingen in het aanbod opgenomen zullen worden.
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
  • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren binnen projecten op alle levensdomeinen (arbeid, onderwijs, welzijn, vrije tijd / woonomgeving)
 • Werkplekleren
  • Brugprojecten

Extra informatie

 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF