groep intro Brussel

Logo Groep Intro

Groep INTRO biedt via een aantal werksoorten vormingskansen aan gericht naar kansengroepen. Binnen de Brusselse regio bouwt Groep INTRO aan een kwalitatieve werking binnen de sectoren.

Groep INTRO wil via de aangeboden opleidingen mensen uit de kansengroepen ondersteunen bij het verwerven van competenties nodig voor het vinden, behouden of verbeteren van de kwaliteit van hun tewerkstelling. Binnen elk van deze opleidingen wordt heel wat aandacht besteed aan taalondersteuningstrajecten.

Onze troef is dat er op vraag en op maat gewerkt kan worden. Alle mensen die een opleiding volgen, krijgen een individuele trajectbegeleiding aangeboden. Bovendien zoekt Groep INTRO voor werkgevers en voor de Brusselse Nederlandstalige werkervaringspartners gemotiveerde en bewame kandidaten om hun vacatures in te vullen. Voorts biedt Groep INTRO binnen het systeem van het voormalige deeltijdse onderwijs (Centra Leren en Werken) Persoonlijke Ontwikkelings Trajecten (I-POT) aan. Deze richten zich tot jongeren met leermoeilijkheden van 15 tot 18 jaar.

Groep INTRO biedt jongeren uit de kansengroepen vormingskansen binnen het derde opvoedingsmilieu. De methodische vrijheden van deze werksoort maakt dat we jaar na jaar met een brede waaier aan thema’s met de jongeren aan de slag kunnen gaan.

groep intro Brussel

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen
  • vooropleiding social profit voor anderstaligen
  • logistiek assistent in de zorgsector
  • onderhoudsassistent in de social profit
  • basisopleiding bouw
  • tenderopleiding bouwsector Brussel (metselen, vloer, PVC)
  • tenderopleiding bouwsector Liedekerke (metselen, vloeren)
  • opleiding technisch onderhoudsarbeider/ klusjesman
  • tenderopleiding commerciële bedienden
  •  tenderopleiding Op Stap
  • opleidingsmodules op maat
   -> kortlopende modulaire pakketten (gericht op werkervaring, sociale interimkantoren en sectorfondsen voor zowel werknemers als direct leidinggevenden)
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding
  • Job- en taalcoaching op de werkvloer
  • Voortrajecten
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
 • Werkplekleren
  • Wervloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)
  • Brugprojecten

Aanbod specifiek voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer
  • SWF: opleidingen voor de arbeiders(sters) van het vrij gesub. onderwijs
  • VIVO: opleidingen voor de mentoren van beschermde werkplaatsen
  • FCBO: opleidingen communicatie aan bus-en carchauffeurs

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel
 • Is aanwezig in de werkwinkel
 • Heeft een specifiek aanbod voor 50+: alle opleidingen zijn toegankelijk voor 50 + met specifieke aandacht voor deze doelgroep bij de trajectbegeleiding die voorzien is na de opleidingen
 • Werkt regelmatig samen met sectorfondsen:
  • VIVO
  • SWF
  • FCBO