Kringloopcentrum Teleshop

Logo Kringwinkel Teleshop

De vzw Kringloopcentrum Teleshop werd opgericht op 3 december 1992 met twee voltijdse medewerkers en vijf vrijwilligers. Sindsdien kent Teleshop een sterke groei. Vandaag werken er 35 vaste medewerkers en een ploeg van 20 vrijwilligers. De Kringwinkel Teleshop is door de Vlaamse overheid als erkend kringloopcentrum. Er zijn drie redenen waarom wij dit doen: - Ten eerste willen we door zoveel mogelijk goederen te hergebruiken, de afvalberg verkleinen. - Ten tweede willen we met de opbrengst van de verkoop zoveel mogelijk mensen tewerkstellen in werkervaring. - Ten derde willen wij goederen aanbieden die betaalbaar zijn voor iedereen. Steuntrekkers en mensen in een crisissituatie kunnen bovendien rekenen op een extra korting.

De Kringwinkel Teleshop is tevens door de Vlaamse overheid erkend als leerwerkbedrijf. Wij begeleiden 54 mensen op interne werkplaatsen en 42,5 VTE bij externe promotoren. Dit houdt in dat wij een inschakelingsmodule aanbieden die complementair is met de werkervaringsmodule en die gericht is op het versterken van de generieke competenties van de werkzoekende met het oog op de uitstroom naar werk.

Kringloopcentrum Teleshop

werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching

 Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Coaching - Trajectbegeleiding
 • Werkplekleren
 • Werkervaring
  -> Interne partner LWB - Leerwerkbedrijf vzw De Kringwinkel Teleshop
 • Begeleiding art. 60
  -> zonder bijkomende financiering (5 VTE’s)
  -> Met bijkomende financiering (10 VTE’s)

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan