Sociaal Bedrijvencentrum

Het Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen (SBM) organiseert ondermeer werkervaringsprojecten voor langdurig werkzoekenden, en streeft naar een algemene competentieverhoging met het oog op een zo breed mogelijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Er is geen voorkennis vereist om in te stappen. Functies worden on the job aangeleerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van arbeidsattitudes. Tijdens de periodieke evaluatiemomenten komen ook de persoonlijke en sociale vaardigheden aan bod. Op het einde van de werkervaring staat begeleiding in functie van doorstroming centraal. SBM ontwikkelde daarnaast ook tewerkstelling in de sociale economie. De organisatie werd erkend als initiatief lokale diensteneconomie, sociale werkplaats en arbeidszorginitiatief. Andere activiteiten van SBM behelzen tewerkstelling en arbeidszorg in de sociale werkplaatsen Hebe Groenonderhoud en arbeidszorg in het arbeidszorgcentrum Monta.

Sociaal Bedrijvencentrum

opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Groenonderhoud
  • Strijken
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
 • Werkplekleren
  • Werkervaring 
   > Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)
  • Begeleiding art.60

Extra informatie

 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF