Stebo

Logo Stebo

Stebo streeft naar een zo groot mogelijke deelname van mensen aan de samenleving, en geeft daarbij absolute voorrang aan wie met uitsluiting bedreigd wordt. Zo bouwen wij mee aan een democratische maatschappij, waarin mensen vanuit hun eigen mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren. Stebo ontwikkelt projecten, diensten en initiatieven in volgende belangrijke levensdomeinen: werken, wonen, ondernemen, Stebo-academie, energie en samenleven. De activiteiten die Stebo vormgeeft en uitvoert, dragen bij tot de sociaal-economische ontwikkeling van buurt en regio. De werkwijze van Stebo wordt gekenmerkt door het opsporen en tot ontwikkeling brengen van capaciteiten van mensen en van het sociaal kapitaal dat aanwezig is bij groepen en in buurten. We kiezen actief voor het vormen van en samenwerken in partnerschappen. We inspireren en beïnvloeden het beleid. Stebo speelt actief en innovatief in op maatschappelijke evoluties en zet daarbij concrete resultaten neer.

Stebo

opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Activerend voortraject
 • Coaching
  • Loopbaanbegeleiding
  • Job- en taalcoaching op de werkvloer
  • Taalcoaching op de opleidingsvloer
  • Activerings- en toeleidingsprojecten
  • Innovatieve ontwikkelprojecten
 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   -> Leerwerkbedrijf: CALL (interne partner)

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
 • Heeft een specifiek aanbod voor 50+: Lerend Netwerk actief ouder worden (www.limburg.be/actiefouderworden)