Home » Leden » Werkervaringsbedrijven - WEB

Werkervaringsbedrijven - WEB

Logo Werkervaringsbedrijven

Vzw Werkervaringsbedrijven, kortweg vzw WEB, richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben bij hun zoektocht naar een duurzame job. Vzw WEB werd opgericht in 1992. Sinds haar ontstaan heeft WEB diverse opleidings en begeleidingsinitiatieven opgestart. Binnen haar begeleidingstrajecten organiseert WEB vorming en opleiding en biedt het werkervaring of tewerkstelling aan. Vzw WEB houdt bij de implementatie van deze trajecten rekening met de bredere maatschappelijke context en/of de vragen van ‘de klant’. Werkgevers kunnen bij vzw WEB terecht voor opleiding en begeleiding van hun uitvoerende werknemers. Wij geven advies en ondersteuning bij de uitbouw van een HRM-beleid op maat. 

Werkervaringsbedrijven - WEB

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching
outplacement

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen (Kechtermansprojecten)
  • Opleiding hulp in de grootkeuken
  • Opleiding uitvoerend commercieel bediende
  • Opleiding schilder
  • Opleiding hovenier
 • Ervaringsbewijs (erkend als testcentrum)
  • Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties
  • monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen
  • arbeidsconsulent
  • ICT-ondersteuner
  • begeleider buitenschoolse kinderopvang
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding
  • Job- en taalcoaching op de werkvloer
   -> gefinancierd met VIA-middelen
  • Taalcoaching op de opleidingsvloer
  • Voortrajecten
  • Outplacement
 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   -> Interne partner LWB (WEB-Natuurwerk)
  • Begeleiding art. 60
   -> Met bijkomende financiering (OCMW)
  • Werkvloerbegeleiding (oproep uitstroom Sociale Economie)

Aanbod specifiek voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer
  • Opleidingen voor leidinggevenden
   • coachen/leidinggeven
   • competentiegericht werken
   • verzuimbeleid
   • werken met pop’s
   • ...
  • Opleidingen voor uitvoerende werknemers
   • kwaliteit
   • werken in team/communicatie
   • introductie ICT
   •  ...
 • HRM-advies en -ondersteuning
 • Outplacement