Werkmmaat

Logo Werkmmaat

FIX is een werkervaringsproject actief in de sociale economie. FIX voert renovatiewerken uit in scholen en publieke gebouwen in Brussel. De arbeiders van FIX zijn laaggeschoolde werkzoekenden die twee jaar lang praktijkervaring opdoen. Alle arbeiders krijgen tijdens het traject een cursus Nederlands op de werkvloer en worden begeleid door ervaren technische instructeurs. Na hun traject kunnen onze arbeiders aan de slag in bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt.

FIX is sinds 1999 actief en werd erkend als Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW) door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en als Project Sociale Economie door de Federale overheid.

Werkmmaat

opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching

Werkmmaat is op in juli 2011 actief binnen Lokale Diensten Economie. We leveren maatwerk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkmmaat coacht hen naar een geschikte werkplek in het regulier arbeidscircuit of creëert nieuwe nuttige arbeidsplaatsen.

Onze tewerkstellingsprojecten bieden ondersteuning aan diverse lokale besturen.

In Antwerpen:

  • Polyvalente onderhoud en ondersteuning bij evenementen
  • Cultuurnetwerkers
  • Beheer toeristische infrastructuur/De Ruien
  • De Lijn poetsen/tanken van bussen

In de Zuidrand van Antwerpen:

  • fietspunt

In Lier:

  • Beheer toeristische infrastructuur/sport en spelinfrastructuur stadspark Lier
  • fietspunt
  • Beheer toeristische infrastructuur/toerisme voor iedereen/Cultuur