Job- en taalcoaching

Het Sterpunt Inclusief Ondernemen ontwikkelde voor het aanbod job- en taalcoaching een afzonderlijke website met meer uitgebreide informatie. U vindt hieronder een korte beschrijving van dit actiedomein.

Jobcoaching

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. Het realiseren van duurzame tewerkstelling en het verhogen van de kwaliteit van het werk zijn twee belangrijke doelstellingen die een jobcoach nastreeft.

Ieder coachingstraject is maatwerk. De jobcoach houdt rekening met de specifieke situatie van zowel de werknemer als van het bedrijf waar de coaching doorgaat.

Jobcoaching kan aangevuld worden met taalcoaching op de werkvloer voor werknemers die het Nederlands niet voldoende beheersen. Het volledige traject kan maximaal één jaar duren.

De coaching van de werknemer omvat onder andere de ontwikkeling van communicatievaardigheden, werken aan arbeidsattitudes en randvoorwaarden.

Aan werkgeverszijde werkt de coach mee aan het onthaalbeleid en aan een betere communicatie en samenwerking. De extra ondersteuning bij de inwerking van nieuw personeel maakt tijd vrij voor de leidinggevende.    

Job- en taalcoaching is kosteloos voor werknemers die ten hoogste één jaar in dienst zijn en behoren tot één van de volgende kansengroepen: 

  • Werknemers met een niet-Europese nationaliteit en/of afkomst
  • Werknemers die 50 jaar of ouder zijn
  • Werknemers met een arbeidshandicap
  • Kortgeschoolde werknemers

Taalcoaching

Een aantal Werkplekarchitecten bieden ook taalcoaching op de opleidingsvloer aan.

Het is de talige begeleiding en ondersteuning van cursisten in opleiding én hun vakinstructeurs of lesgevers. Hierdoor verhogen de kansen van de cursist om de opleiding vlot en succesvol te beëindigen. Deze coaching is mogelijk tijdens alle door de VDAB erkende opleidingen.

Downloads