Competentieversterkende acties en trajectbegeleiding

Dit actiedomein telt twee deelgebieden.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding helpt werkzoekenden om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt om zo hun kansen op duurzame tewerkstelling te verhogen.

Door individuele begeleiding op maat volgt de werkzoekende een persoonlijk stappenplan op weg naar een geschikte job. De trajectbegeleider ondersteunt dit proces.

Het traject kan onder andere volgende stappen omvatten:

  • oriëntatie
  • bepalen van jobdoelen
  • werken aan attitudes
  • drempels wegwerken
  • sollicitatietraining, - begeleiding en nazorg
  • jobmatching en jobhunting

Opleiding en competentieversterkende acties

Opleiding en andere competentieversterkende acties (CVA) ondersteunen werkzoekenden en werknemers bij het versterken van vaktechnische competenties en generieke competenties.

De deelnemers verwerven niet allen nieuwe kennis en vaardigheden om efficiënt te functioneren in een specifiek beroep. Ze versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)attitudes en sociale vaardigheden. 

Downloads