mensen kijken samen op tablet

Loopbaanondersteuning

Loopbaanbegeleiding

Werkenden staan soms voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uitwillen met hun loopbaan. Bij loopbaanbegeleiding neemt de werkende - samen met een vaste coach - zijn loopbaan onder de loep. Daarna is hij of zij in staat die loopbaan meer aan te sturen.    

Loopbaanbegeleiding is voor iedereen anders. Het is een traject op maat. Via individuele gesprekken en oefeningen gaat de coach dieper in op de huidige job, kennis, vaardigheden en ambities van de werkende. De werkende krijgt inzicht in wat hij of zij belangrijk vindt, wat hem of haar motiveert …

Dat resulteert uiteindelijk in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat aangeeft welke stappen nodig zijn om de geformuleerde loopbaandoelen te bereiken.

Het Sterpunt ontwikkelde met 'Werk dat ik wil' een afzonderlijke website die de mogelijkheden van loopbaanbegeleiding uitgebreid belicht. Hij bevat ook een zoekfilter om snel een Werkplekarchitect in de buurt te vinden die loopbaanbegeleiding aanbiedt.

Outplacement

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever aan een werknemer worden verleend om hem in staat stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te starten. Dit kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd. 

Het kan gaan om onder andere de volgende diensten en adviezen:

  • psychologische begeleiding
  • het opmaken van een persoonlijke balans
  • hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen en de uitwerking ervan
  • begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst
  • begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu
  • logistieke en administratieve steun. 

De VDAB en Federgon hebben een certificeringsorgaan voor de outplacementsector opgericht: Certo. Met het Certo-label kunnen outplacementbureaus een kwaliteitsgarantie geven van hun diensten aan de betrokken organisaties en werknemers. 

Verschillende Werkplekarchitecten bieden outplacement aan en hebben het Certo-label.

Downloads