Werkinleving voor jongeren

In het secundair onderwijs kunnen jongeren via het stelsel 'Leren en Werken' een algemene en beroepsgerichte vorming combineren met een vorm van werkplekleren.

Doel is om de kansen op een kwalificatie te verhogen en de jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Voor jongeren die niet arbeidsrijp zijn, biedt het stelsel aangepaste trajecten onder de vorm van brugprojecten, voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Tal van Werkplekarchitecten organiseren dergelijke alternatieve trajecten. 

Brugprojecten

Brugprojecten zijn bedoeld voor jongeren die wel arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen. De jongere volgt twee dagen per week les in het Deeltijds Onderwijs en wisselt dit af met een sterk begeleide werkervaring in een ondersteunende werkomgeving, vooraleer de stap te zetten naar reguliere tewerkstelling.  

Voortrajecten

Voortrajecten richten zich op jongeren met ontoereikende basisattitudes en vaardigheden, die onvoldoende gemotiveerd en keuzebekwaam zijn. Deze trajecten zijn erop gericht de jongeren via vorming en begeleiding voor te bereiden op arbeidsdeelname en hun mogelijkheden te versterken. Op die manier vergroten hun kansen op een kwalificatie en zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten

Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT) richten zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren die kampen met complexe problemen. Een POT is een voorbereidend traject in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname. Door intensieve individuele begeleiding en aangepaste activiteiten verhoogt de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van de jongere. 

Downloads