Bedankt, Divergent!

Een sterke en gedreven ploeg stond steeds klaar voor heel veel (kwetsbare) burgers met werkvragen. Het was een top-organisatie! 

Wat begon als een opleidingscentrum met een voortrekkersrol in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, groeide uit tot een sterk GOB in Vlaanderen. In Divergent – voorheen UCBO - zit 55 jaar aan kennis en expertise: van coaching op de werkvloer, loopbaanbegeleiding, opleiding aan werknemers en werkzoekenden tot adviesverlening aan werkgevers. Dankzij de samenwerking met de Universiteit van Gent vertaalt Divergent academisch onderbouwde methodieken naar de werkvloer, en dat is uniek in de sector. Met de stopzetting van de activiteiten van Divergent verliest het Vlaamse arbeidslandschap dan ook een zeer gedreven en vernieuwende speler.

Divergent ziet de laatste jaren een opmerkelijke shift in de arbeidsmarkt. ‘Er is meer uitstroom dan instroom’, zegt Bram van Baarle, projectcoördinator bij Divergent. ‘Er is in Oost-Vlaanderen reeds een tewerkstellingsgraad van 80%, maar er blijft ook een heel grote groep die uit de boot valt. Door de automatisering en digitalisering, met focus op de productiviteit van bedrijven, vallen deze mensen die al moeilijk mee kunnen zeker uit de boot. Bovendien gaat de werkbaarheid alsmaar meer achteruit.’ De realisatie van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt blijft dus een actuele uitdaging.

Toch moet Divergent noodgedwongen de deuren sluiten. ‘Door een grondige hervorming van het landschap voor de intensieve begeleiding van werkzoekenden via werkplekleren, valt de grootste activiteit en inkomstenbron van Divergent weg vanaf 2023’, klinkt het bij Divergent. Waarnemend Directeur Liesbeth Vandercasteelen voegt daar aan toe dat de werking van Divergent bovendien niet behoort tot de kerntaken van de UGent – onderwijs en onderzoek – en dus blijkt redding vanuit die hoek ook niet mogelijk. Daarnaast is er ook de vertendering en commercialisering van de arbeidsmarkt door beleidsmakers die een groot risico vormt: ‘De verschuiving van subsidies naar tenders met resultaatvergoeding zorgt ervoor dat de focus van de actoren ook verschuiven: quota halen komt opeens op het eerste punt te staan ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening.’

Ondanks alles kan Divergent met trots terugblikken op al hun verwezenlijkingen. Op de vraag ‘Op welke realisaties zijn jullie het meest trots?’ antwoordde Liesbeth zonder aarzeling ‘Op wat niet?’ ‘We hebben in al die jaren een heel grote groep mensen naar werk begeleid en daar zijn we heel trots op’, vertelt Bram van Baarle. Ook Rentree-coach Ingmar De Maertelaere is tevreden dat hij veel kankerpatiënten heeft kunnen begeleiden bij hun werkhervatting. ‘Het geeft een warm gevoel om te weten dat Divergent een verschil heeft kunnen maken voor vele betrokkenen’.

Een lichtpuntje in het verhaal is dat de knowhow die de organisatie de voorbije jaren vergaard heeft, niet volledig verloren gaat. 'De collega's van Divergent nemen hun expertise mee naar hun volgende uitdaging, en dat is het belangrijkste', vertelt Bram Van Baarle. ‘Binnen de UGent worden ook alle gegevens die we hebben verzameld gearchiveerd. De resultaten van onze ESF-projecten zijn eveneens op de website van ESF te raadplegen. Dan heb je ook kennis bij de GOB’s met wie we samengewerkt hebben’, aldus Liesbeth Vandercasteelen.

Voor de collega-Werkplekarchitecten heeft Divergent één raad: ‘Wees trots op wat jullie hebben bereikt, op de kennis en expertise die jullie jarenlang hebben opgebouwd. Tijdens deze moeilijke periode voor de sector is het gemakkelijk om je verwezenlijking als organisatie te vergeten. Samen gaan wij het verschil maken!’

Downloads