De SUEM-kracht

Een kleinzoon die zijn opa leert om niet naar de beperkingen van enkele horeca-medewerkers te kijken, maar hen te beoordelen op hun vriendelijkheid. Een prof die ons laat kijken met de ogen van een huisarts om het voorschrijfgedrag te bepalen in ziektedagen. Een werkgever die ons alert maakt voor de niet onbeperkte draagkracht op een werkvloer. Een ondernemende ervaringsdeskundige met kanker die ons even de wacht aanhoudt en stelt dat we als professionele dienstverlening in totaliteit er niet waren op het moment dat zij het nodig had.

Supported Employment staat, na een ontwikkelingsperiode van 30 jaar, voor een internationale doorbraak. Vlaanderen (beleid en veldwerk) doet er goed aan zich deze visie eigen te maken. De volgende 10 jaar zal de supported employment-gedachte enkel maar meer bruikbaar en verdienstelijk worden. Het SUEM-congres op 23.01.2018 was een eye-opener geweest voor hen die er nu niet waren. Het Sterpunt Inclusief Ondernemen, lid van SUEM vzw, laat de kans niet voorbij laten gaan om het werkveld te sensibiliseren. Want ook hier staat denken voorop.

Vier tips die we meepikten:

  1. In UK loopt een project waarbij de dokter de 'fitnood' tracht te bepalen van iemand die zich ziek meldt en waarbij wordt gezocht wat op dat ogenblik nog haalbaar is. Want naarmate een langere ziekteperiode, spelen behalve de medische redenen precies sociale en psychologische factoren een bemoeilijkende rol voor een terugkeer. Er zijn bruggenbouwers nodig tussen medische beleving, de mogelijkheden van de betrokkene en van de omgeving. Professor Lode Godderis schreef zijn boek "Werken is genezen".
  2. Het meest cruciale is de kwaliteit van de individuele relatie. Want als dit fout zit, is er moeilijk te corrigeren. Inderdaad, SUEM is een manier van kijken. In Mechelen deed het OCMW een omslag naar integrale begeleiding: 1 client = 1 maatschappelijk werker.
  3. Een ondernemer adviseert aandacht te hebben voor de draagkracht van de werkvloer. Termen "gratis" en "stage" geven momenteel al negatieve connotaties. Zij suggereert eerder te spreken over "proefperiode".
  4. Een mooie mindswitch was te horen van een ervaringsdeskundige na een kankerbehandeling, die momenteel als sociaal ondernemer aan de slag is: "Ik (persoon met ziekte,...) ben een deel van de oplossing bij de re-integratie naar werk". Laat ons dus niet langer vertrekken vanuit de problemen, maar van de oplossingen die verscholen zitten.

Bert Boone
5 februari 2018

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.

Downloads