Nieuws

11 september 2017

Ik kan stilaan het woord 'transitie' niet meer horen. Dit is toch een permanente vanzelfsprekendheid. "Niets is blijvend behalve verandering", wisten de Grieken ons al te vertellen. Die verandering moet dan wel een duidelijke expliciete focus hebben... en daar krijgen we vanuit de overheid dubbele bewegingen die eigenlijk verwarring zaaien. Een vakantieperiode doet dan goed om eens terug te kijken naar resultaten in werkgroepen en overlegfora. Ik vond er eentje bij Stroomopwaarts: Aanbevelingen voor een succesvolle doorstroom. Mijn top 5 van 'to do's'.

12 juli 2017

Een nieuw begrip triggert mij altijd om te weten wat er achter schuilt. Deze keer blijkt de term geboren in een doctoraal onderzoek van UGent. "Werkgevers denken dat langdurig werklozen een gebrek aan motivatie vertonen." Ik ben niet opgezet met dergelijke titel in De Standaard van 11 juli 2017. Het verraadt eens te meer dat de oplossingen eenzijdig worden gezocht bij de werklozen. Terwijl er meer oplossingsmogelijkheden zijn.

05 juli 2017

Met het uitgangspunt “self service first” heeft VDAB haar contactstrategie uitgetekend. Op een reflectiemoment (21/06/17) met haar raad van bestuur en afgevaardigden van werkgroepen kreeg Sterpunt Inclusief Ondernemen de kans om de strategie te begrijpen en te bevragen. Tegelijk vallen er suggesties te noteren voor eigen dienstverleningsstrategieën vanuit de Werkplekarchitecten.

Een feedback in memostijl met persoonlijke reflecties.

16 juni 2017

Je hebt vast al gehoord van slow cooking. Deze week hoorde ik voor het eerst ook over slow journalism. Het element tijd en diepgang komen er telkens in terug.

Hoe contrasterend is het met datgene waarmee we bezig zijn qua inschakeling op de arbeidsmarkt: via een zo kort mogelijke weg direct naar werk. Verdedigbaar, zeker, maar reflecteren over hoe het ook anders zou kunnen blijft zeker zinvol anno 2017.

08 juni 2017

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseerde een werkgroep met de Werkplekarchitecten die actief zijn binnen activeringszorg (TAZbis). Als empowermentpartners hebben zij bij uitstek zicht op het huidige kader, de knelpunten en noden inzake activeringszorg, onder meer wat de Beleidsnota activeringsbegeleiding en activeringsstage toeleiding, financiering en begeleiding betreft.

Pagina's