Nieuws

23 november 2016

Het was waar, toen hij het vertelde. De baas van VDAB, Fons Leroy stelde dat vele kansengroepers erin slagen enorme afstanden tot die arbeidsmarkt te overbruggen. In een veel sneller tempo dan wij ons soms kunnen bijscholen. Denk maar aan de taalverwerving als illustratie.

18 november 2016

Het geïntegreerd advies over het Besluit Tijdelijke Werkervaring en over de Werkervaringsstage van de SERV is nu beschikbaar. Lees het via deze link.

 

16 november 2016

Vandaag werd de scan van ID@work gelanceerd, een vervolg op de whitepaper die voor de zomer werd gepubliceerd.

16 november 2016

Het is weer zover. Een Algemene Vergadering. Saai om jaarresultaten goed te bespreken en goed te keuren?  Niet bij Sterpunt Inclusief Ondernemen! We maken er samen een boeiend programma van.

We bespreken de voorbije jaarwerking, presenteren het jaarverslag in een jaarkrant en delen opnieuw nuttige kennis met leden en geïnteresseerden als uitzwaai van het kalenderjaar 2016.
Binnenkort lanceren we het volledige programma! Hou de digitale nieuwsbrief in de gaten.

19 oktober 2016

Sterpunt Inclusief Ondernemen en FeGOB onderschrijven de principes van “Iedereen bemiddelaar”. We herkennen hierin met plezier een aantal basisprincipes van de dienstverlening van onze leden.

Deze beleidsnota is opgemaakt naar aanleiding van de beleidsontwikkelingen rond de werking van een G-VDAB.

De nota is bedoeld voor de bevoegde minister, zijn Vlaamse administraties en de betrokken sociale partners die mee vorm geven aan deze beleidsontwikkeling.

 

Pagina's