Home » Individueel Maatwerk

Individueel Maatwerk

INDIVIDUEEL MAATWERK

Bent u werkgever en heeft een van uw huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking? Of bent u zelfstandige en hebt u een arbeidsbeperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk. Met de premies van individueel maatwerk kan u de eventuele extra kosten voor de organisatie die de arbeidsbeperking met zich meebrengt of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren. U kunt individueel maatwerk aanvragen vanaf 1 juli 2023.

Voor Wie ?

Individueel maatwerk aanvragen is mogelijk voor werkgevers:

uit de privésector:

 • privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s, vzw’s en uitzendkantoren
 • natuurlijke personen, zoals zelfstandigen in hoofd- of bijberoep of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), die iemand in dienst hebben
 • die in het buitenland gevestigd zijn als de werknemer in Vlaanderen woont.

uit de publieke sector:

 • scholen
 • lokale besturen.

Voor welke werknemers ?

Werknemers komen in aanmerking als ze:

 • een arbeidsovereenkomst hebben
 • een door de VDAB erkende arbeidsbeperking hebben en behoefte hebben aan de werkondersteunende maatregelen van individueel maatwerk
 • wonen in Vlaanderen of wonen in een ander land van de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte en werken in Vlaanderen.

De tewerkstelling van de werknemer mag voltijds of deeltijds zijn, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Elke arbeidsovereenkomst van minimum 24 uur komt in aanmerking.

Werkondersteunende maatregelen

Als werkgever bespreekt u samen met uw werknemer welke behoeften er zijn en waarvoor u individueel maatwerk gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • een aangepast uurrooster of takenpakket
 • begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende
 • compensatie van de mogelijk lagere productiviteit

Als werkgever kan je hierbij ondersteuning krijgen door een erkenden Werkplekarchitect.

Contacteer hen voor meer informatie.

1. Alternatief

Inge Kumpen
011 28 83 60
info@alternatiefvzw.be

2. Arbeidskansen

Michel De Cock
089 56 85 65
michel.decock@arbeidskansen.be

3. Argos, Centrum voor Vormings- en Activeringsprojecten

Elfi Ameel
057239340
elfi.ameel@argosvzw.be

4. De Sluis

Kim Cuypers
089844495
kim.cuypers@vzwdesluis.be

5. Emino

Sarah De Wolf
0493 13 53 31 
individueelmaatwerk@emino.be 

6. Groep Intro (I-Diverso)

Sam Vanormelingen
0499 69 35 11
info@groepintro.be

7. WEB (I-Diverso)

Wim Van Ammel
014 75 17 03
wimv@i-diverso.be

8. IN-Z

Veerle Bormans
0495 14 46 18
veerle.bormans@in-z.be

9. Job & Co (Compaan)

Ruth Cazaerck
092661818
ruth.cazaerck@compaan.be

10. Liv aan het Werk

Kathleen Mertens
0478437185
kathleen.mertens@livaanhetwerk.be

11. Synkroon

Rut Kelchtermans
0493894732
rut.kelchtermans@synkroon.b

12. Weerwerk

Sarah De Meyer
0496504943
sarah.de.meyer@weerwerk.be

13. BLM (Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied)

Inge Gorissen
011 24 74 47
inge.gorissen@blmgenk.be

Downloads