Het aanbod van de Werkplekarchitecten

Werkplekarchitecten begeleiden en coachen werkzoekenden naar een job of tijdens de job. Ze ondersteunen werkgevers bij het aanwerven van personeel, het opzetten van een inclusieve bedrijfscultuur, het aanbieden van stageplaatsen op de werkvloer etc. Ze zijn als geen ander op de hoogte van de verschillende ondersteuningsmaatregelen. Ze helpen je op weg naar een inclusieve werkvloer. 

Naar werkgevers

 • Job en taalcoaching op de werkvloer
 • Re-integratie van werknemers op de werkvloer na langdurige afwezigheid
 • Jobcarving en inclusief jobdesign
 • Inclusief aanwervings- en onthaalbeleid
 • Instroom van nieuwe medewerkers
 • Info over steunmaatregelen en subsidies
 • Mentoropleidingen
 • Verbeteren van tevredenheid en prestaties van medewerkers

Naar werkzoekenden

 • Verschillende stagetrajecten in samenwerking met VDAB: IBO, TIBB, BIS,...
 • Ondersteuning van jongeren in of naar een traject naar werk
 • Ondersteuning van langdurig werklozen of personen met een ondersteuningsnood in een traject naar werk
 • Projecten in outreach en activering
 • Verschillende opleidingen voor werkzoekenden
 • Outplacement begeleiding

Naar werkenden

 • Jobcoaching voor personen met een ondersteuningsnood op de werklvoer
 • Taalcoaching
 • Jobcoaching met corona-toets
 • Re-integratie op de werkvloer na kanker of langdurige ziekte
 • Loopbaanbegeleiding
 • Doorstroombegeleiding sociale economie naar normale economische circuit

 

Downloads