HR-ondersteuning

Job- en taalcoaching op de werkvloer

Sterpunt Inclusief Ondernemen, de koepel van de Werkplekarchitecten, ontwikkelde voor het aanbod job- en taalcoaching een afzonderlijke website met meer uitgebreide informatie. U vindt hieronder een korte beschrijving.

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. Het realiseren van duurzame tewerkstelling en het verhogen van de kwaliteit van het werk zijn twee belangrijke doelstellingen die een jobcoach nastreeft.

Ieder coachingstraject is maatwerk. De jobcoach houdt rekening met de specifieke situatie van zowel de werknemer als van het bedrijf waar de coaching doorgaat.

Jobcoaching kan aangevuld worden met taalcoaching op de werkvloer voor werknemers die het Nederlands niet voldoende beheersen. Het volledige traject kan maximaal één jaar duren.

De coaching van de werknemer omvat onder andere de ontwikkeling van communicatievaardigheden, werken aan arbeidsattitudes en randvoorwaarden.

Aan werkgeverszijde werkt de coach mee aan het onthaalbeleid en aan een betere communicatie en samenwerking. De extra steun bij de inwerking van nieuw personeel maakt tijd vrij voor de leidinggevende.    

Job- en taalcoaching is kosteloos voor werknemers die ten hoogste één jaar in dienst zijn.

Taalcoaching op de opleidingsvloer

Een aantal Werkplekarchitecten bieden ook taalcoaching op de opleidingsvloer aan.

Het is de talige begeleiding en ondersteuning van cursisten in opleiding én hun vakinstructeurs of lesgevers. Hierdoor verhogen de kansen van de cursist om de opleiding vlot en succesvol te beëindigen. Deze coaching is mogelijk tijdens alle door de VDAB erkende opleidingen.

Outplacement

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever aan een werknemer worden verleend om hem in staat stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te starten. Dit kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd. 

Het kan gaan om onder andere de volgende diensten en adviezen:

  • psychologische begeleiding
  • het opmaken van een persoonlijke balans
  • hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen en de uitwerking ervan
  • begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst
  • begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu
  • logistieke en administratieve steun. 

De VDAB en Federgon hebben een certificeringsorgaan voor de outplacementsector opgericht: Certo. Met het Certo-label kunnen outplacementbureaus een kwaliteitsgarantie geven van hun diensten aan de betrokken organisaties en werknemers. 

Verschillende Werkplekarchitecten bieden outplacement aan en hebben het Certo-label.

Talentoscoop

Talentoscoop onzorgt en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen.

De werkgever krijgt één contactpersoon die een werkteam van experten rond zich verzamelt. De procesbegeleiding is kosteloos. De ondersteunende acties die in overleg worden vastgelegd in een overeenkomst kunnen kosteloos of betalend zijn.

Talentoscoop is een samenwerking tussen GTB, de Werkplekarchitecten, VDAB, Herwin, Groep Maatwerk en Suem vzw. 

Meer weten over talentoscoop? 

 

Downloads