hr-dame

Loopbaanondersteuning

Medewerkers verdienen in een dynamische arbeidsmarkt op elk moment de nodige ondersteuning. Terwijl de leerloopbaanbegeleiding nog in volle ontwikkeling is (de burger krijgt expertondersteuning om juiste keuzes te maken in het volledige opleidingsaanbod), zijn al enkele maatregelen in volle uitvoering. Loopbaanbegeleiding als een recht voor elke medewerker om eens te reflecteren over zijn loopbaanontwikkeling. Doorstroombegeleiding voor medewerkers uit de sociale economie die mét professionele ondersteuning de doorstroomgedachte naar het reguliere bedrijfsleven concreet maken.

Loopbaanbegeleiding

Werkenden staan soms voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uit willen met hun loopbaan. Bij loopbaanbegeleiding neemt de werkende - samen met een vaste coach - zijn loopbaan onder de loep. Daarna is hij of zij in staat die loopbaan meer aan te sturen.   

Loopbaanbegeleiding is voor iedereen anders. Het is een traject op maat. Via individuele gesprekken en oefeningen gaat de coach dieper in op de huidige job, kennis, vaardigheden en ambities van de werkende. De werkende krijgt inzicht in wat hij of zij belangrijk vindt, wat hem of haar motiveert …

Dat resulteert uiteindelijk in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat aangeeft welke stappen nodig zijn om de geformuleerde loopbaandoelen te bereiken.

Wil jij graag weten welke Werkplekarchitect in jouw buurt loopbaanbegeleiding aanbiedt? Ga dan naar dit kaartje en filter op actiedomein 'loopbaanbegeleiding'.

Doorstroombegeleiding

In het kader van het operationeel programma ESF 2014 -2020 heeft minister Homans beslist verder in te zetten op doorstroombegeleiding. 

De doorstroombegeleiding die geboden wordt, vormt  voor doelgroep werknemers uit Sociale Werkplaatsen/Beschutte Werkplaatsen of uit de Lokale diensteneconomie een brug tussen hun huidige job en een nieuwe job binnen de reguliere economie. 

De arbeidsmarktdeskundige van VDAB evalueert met werkgever en werknemer of de doelgroep werknemer geschikt bevonden wordt voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit. 

Voor de uitvoering van de doorstroombegeleiding doet VDAB beroep op de daartoe gemandateerde organisaties of consortia, waaronder diverse Werkplekarchitecten.

De doorstroombegeleiding ziet er indicatief als volgt uit:

  • Voortraject: selecteren van haalbare jobdoelwitten en in kaart brengen van begeleidingsbehoeften van de doorstroomkandidaat.
  • Jobmatching: opmaken van een gepersonaliseerd stageplan met concrete leerdoelen en indien nodig ondersteunende (opleidings)acties.
  • Stage d.m.v. terbeschikkingstelling: doorlopen van 1 of meer tijdelijke vacaturegerichte stage(s) met het oog op duurzame tewerkstelling.
  • Nazorg: bieden van ondersteuning tijdens de tewerkstelling. Indien geen doorstroom werd gerealiseerd, is de begeleiding gericht op het uitstippelen van een vervolgtraject.

Een doorstroombegeleiding duurt minimaal 6 maand en maximaal 9 maand.

Downloads