ESF - WATCH for Talent

Met dit project willen OCH, Cobot en Ivoc het inclusief ondernemen in hun sectoren op de kaart zetten. Ze ontwikkelen een quickscan om bedrijven aan de hand van feiten en cijfers te laten stilstaan bij de vertegenwoordiging van kansengroepen in het personeelsbestand. Ze sensibiliseren bedrijven uit de sector voor de impact van stereotiep denken op tewerkstellingskansen voor kansengroepen en ontwikkelen een werkkansenkaart en inspiratiemap voor inclusieve instroom van kansengroepen. Daarnaast ontwikkelen ze een werknetwerkkaart om kansengroepen te helpen de weg naar onze sectoren te vinden. Ze helpen niet werkende werkzoekenden om de drempels naar onze sectoren te overwinnen door ontmoetingsmomenten te organiseren.

 • Project ID: 6514
 • Oproep: Focus op talent
 • Thema's: Aanpassing aan veranderingen
 • Programma: ESF 2014-2020
 • Prioriteit: 4
 • Project status: In Uitvoering
 • Duur van het project: 1 januari 2017 tot 31 december 2018
 • Bijdrage vanuit ESF: 0 euro
 • Bijdrage vanuit VCF: 211.794,63 euro

Organisator
Opleidingscentrum Hout vzw - www.woodwize.be 
 

Projectverantwoordelijke

Doom Jeroen - jeroen.doom@och-cfb.be

Partners 

 • Instituut voor Vorming en Onderzoek In De Confectie vzw (Ivoc)
 • COBOT VZW
 • Opleidingscentrum Hout vzw
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen (maakt deel uit van de stuurgroep)

Lees meer op de website van ESF

Downloads