lachende mevrouwen
Home » Wie zijn de...

Wie zijn de Werkplekarchitecten?

De Werkplekarchitecten zijn zelfstandige, niet winstgedreven organisaties, die onder hun eigen naam op de arbeidsmarkt actief zijn op het vlak van opleiding, coaching en begeleiding op en naar de werkvloer. De Werkplekarchitecten zijn heel divers qua schaalgrootte, (werk)vorm en inhoud, maar samen vormen ze een kwaliteitsvol aanbod op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers in Vlaanderen en Brussel. De Werkplekarchitecten willen samen met werkgevers op weg gaan om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun onderneming een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot een duurzaam (sociaal) ondernemerschap. Bedrijven, organisaties en lokale besturen kunnen steeds met al hun vragen over stages, duaal leren, werkplekleren, job- en taalcoaching, digitalisering en 21e Eeuwse vaardigheden (social en digital skills), re-integratie op de werkvloer na langdurige ziekte, loopbaan-coaching en doorstroom-begeleiding, inclusief job(re)design, onthaalbeleid, werkbaar werk, retentie, … bij de Werkplekarchitecten terecht.

Missie

De Werkplekarchitecten willen samen met werkgevers op weg gaan om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun onderneming een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot een duurzaam (sociaal) ondernemerschap. 

Visie

Op weg met werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt

Doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt is voor heel wat mensen geen evidente stap. Het vraagt betrokkenheid van en gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle arbeidsmarktactoren en een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Daarom slaan de Werkplekarchitecten de handen in elkaar met werkgevers uit alle sectoren: profit- en socioprofit, lokale besturen en regionale overheden. 

Mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie

De dienstverlening van de Werkplekarchitecten richt zich in haar kern op mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hun loopbaancompetenties versterken, hun loopbaanwendingen faciliteren en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dat zijn de doelstellingen. 

De lerende loopbaan

Werken wordt één ontwikkelingsverhaal dat doorheen de diverse levensfasen invulling op maat krijgt. Levenslang leren is cruciaal geworden.

Duurzame tewerkstelling

De Werkplekarchitecten streven naar duurzame tewerkstelling. Dit is enkel mogelijk wanneer een evenwicht gevonden wordt tussen de verwachtingen van de werkgever en de talenten van de werknemer. De Werkplekarchitecten kiezen steevast voor een tweeklantenbenadering waarin zowel werkgever als werknemer of werkzoekende centraal staan. 

Partnerschappen

Dagelijks werken de Werkplekarchitecten samen met partners zoals VDAB, private werkgevers, sectoren, lokale overheden, onderwijs en welzijn? Dit typeert de werking van de Werkplekarchitecten. 

Niet-winstgedreven

De Werkplekarchitecten zijn van mening dat financieringsmiddelen voor deze dienstverlening niet moeten worden gereserveerd voor de winsten van de initiatiefnemers. Daarom zijn zij allemaal vzw's of niet-winstgedreven organisaties. 

Bijvende deskundigheidsontwikkeling

De Werkplekarchitecten bieden een professionele dienstverlening en zetten in op het continue bijscholen en bijleren van de coaches. De arbeidsmarkt is immers volop in ontwikkeling, en daar willen de Werkplekarchitecten direct op kunnen inspelen zodat ze antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen die werkgevers op zich af zien komen in een krappe arbeidsmarkt. 

De verschillende Werkplekarchitecten

Alternatief - aPart - Arbeidskansen - ArgosArktos - BlinkOut-  BLM - Buurtservice - Compaan - De Poort - De Sluis - Emino - ENAIP - Groep Intro - JobRoad Keerpunt (ACLVB) - Kiem - KopaLiv aan het werk - Mentor - Natuurwerk Stad Gent Dienst Werk & Activering - Stebo - Steunpunt Tewerkstelling - Synkroon - WEB - Weerwerk - Werkperspectief/ De Groene Kans - Werkvormm - Wonen en Werken

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt als koepel de Werkplekarchitecten sinds 1991.  Sterpunt Inclusief Ondernemen is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van deze actiedomeinen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Meer weten over Sterpunt Inclusief Ondernemen?